Disleksija - kako se učiti?

Koliko si zapomnimo?

 • 10 odstotkov tega, kar preberemo,
 • 20 odstotkov tega, kar slišimo,
 • 30 odstotkov tega, kar vidimo,
 • 70 odstotkov tega, kar vidimo in slišimo ali sami povemo (najučinkovitejše učenje je takrat, ko drugemu predstavimo učno snov),
 • 90 odstotkov tega, kar sami naredimo (pomen izkušnje: čustvena vpletenost, lastna radovednost in samo aktivnost, ki povečuje kompetentnost).

Pri osebi z disleksijo preverimo preferenčni zaznavni kanal (ponavadi gre za kombinacijo vidnega in kinestetičnega) ter organiziramo učenje.

Kaj odvrača pozornost pri učenju?

 • prižgan računalnik, televizija, telefon, glasni zvoki,
 • telefonski klici, sporočila,
 • aktivnosti v istem prostoru,
 • večja lakota in žeja,
 • učenje brez načrta in cilja (brez časovnega okvirja, lenobnost, odlaganje cilja),
 • učenju v manj strukturiranem okolju (zvezki različnih predmetov na mizi, iskanje potrebščin, veliko zanimivih slik okrog nas, ki odvračajo pozornost...).

 

Okolje

 • Možgani potrebujejo za svoje delovanje kisik, zato naj otrok med odmorom prezrači sobo.
 • Uči naj se v istem prostoru (navada, sidro za učenje).
 • Poseben vonj sveče, ki je prižgana, naj otrok poveže z učenjem (sidramo od dobrem razpoloženju in v situaciji učinkovitega učenja).
 • V bližini ima uro (stensko, peščeno), ki mu pomaga pri organizaciji časa učenja.


Odmori  (GIBANJE-HIDRACIJA-OKSIGENACIJA)

Odmori med učenjem vplivajo na boljšo zapomnitev učne snovi, ohranjajo motivacijo ter sproščajo napete mišice ob prisiljeni drži telesa. Če se učimo predolgo, začnemo naučeno pozabljati ali pa snov ostane le v kratkoročnem spominu.

 • Kdaj potrebujejo otroci odmor? Formula: št. let x 2, npr. 8-letni otrok, potrebuje 1 minuto odmora po 16 minutah učenja. Odmor je v tem primeru lahko le drugačna dejavnost za možgane, npr. drugačna naloga.
 • Priporočamo kratek odmor med učenjem enega in drugega predmeta. V tem času naj otrok/mladostnik pije vodo, sprosti oči ter posledično celo telo, pogleda v daljavo, da sprosti mišice oči, ki so odgovorne za gledanje na blizu. Lahko podrgne dlani, da sta topli, ju položi čez oči ter je nekaj sekund v temi. Lahko naredi nekaj gibalnih vaj iz Brain Gyma®. Kratek odmor traja 5 minut.
 • Odmor za sproščanje. V tem času naj otrok/mladostnik pije vodo, vstane in pomaga pri gospodinjskem opravilu, odpre okno in naredi gibalno aktivnost. Odmor za sproščanje traja 10 minut.
 • Otroci/mladostniki, ki imajo ADHD so zbrani krajši čas, zato se učinkovito učijo z več gibalnimi odmori, ki so kratki, da se lažje ponovno vrnejo v situacijo učenja.
 • Otrok/mladostnik naj gre na stranišče ter se med odmorom pogovarja z odraslimi. Med učenjem zagotovimo mirno okolje, da bo pridobil ustrezne učne navade.
 • Najdaljši odmor med učenjem pa je nočno spanje, ki sprosti telo ter omogoča globoke miselne procese pomnjenja, ustvarjanosti in integracije podatkov.

 

Dobro razpoloženje

 • Dobro razpoloženje in radovednost vplivata na zapomnitev učne snovi.
 • V učenje vnašamo elemente presenečenj, novosti in zanimivosti.
 • Na dobro razpoloženje pri učenju vplivamo s splošno pozitivno naravnanostjo do učenja ter z upoštevanjem preferenčnih zaznavnih kanalov


Sprostitev

 • Ko pride otrok/mladostnik iz šole domov, naj ima čas za krajšo sprostitev. Sprostitev je lahko že peš pot domov, pogovor s prijateljem ali poslušanje glasbe.
 • V sproščenem stanju lažje sprejemamo nove informacije, jih povezujemo med seboj ter smo pri učenju učinkovitejši.


Voda

Pitje vode je pomembno, da je telo dovolj hidrirano, ker se potem otrok/mladostnik dobro počuti, je bolj zbran in učinkovit. V šolski situaciji ko je večkrat pod stresom, se dogaja, da je ves čas dehidriran. Voda vpliva na električni potencial v celičnih membranah in je pomembna pri delovanju živčnih povezav, delovanju vseh možganskih centrov, torej pri učenju in hidraciji telesa. Priporoča se: 250 ml na 10 kg telesa, na dan.

Hrana

Uživanje sestavljenih sladkorjev v sadju in oreščkov vpliva na učinkovitejše učenje.


Možgani

Možgani predstavljajo približno 2 odstotka telesne teže in porabljajo 20 odstotkov telesne energije. Sestavljeni so iz 100 milijard živčnih celic. Vsaka možganska celica je povezana z 10000 drugimi možganskimi celicami. Gre za 100 bilijard stikov (sinapse) med živčnimi celicami. V prvih treh letih se bohotijo in jih je do pubertete vse več. Po puberteti se utrjujejo ali propadajo, ker niso obremenjene. Američani pravijo: »Use it, or lose it.« Z Brain Gym® aktivnostmi enakomerno stimuliramo vse možganske predele ter se učinkovito pripravimo na učenje.

Pomembno pri učenju:

 • učno snov naj ponovi 3-5 krat (najboljše v naslednjem intervalu: po 30 minutah do eni uri, po enem dnevu, po enem tednu, po enem mesecu, po šestih mesecih),
 • uči naj se aktivno, glede na svoj preferenčni zaznavni kanal,
 • uči naj se sproti, vsak dan,
 • odrasli pomagamo le tam, kjer je pomoč nujna,
 • odrasli otroka pri učenju postopoma osamosvajamo (najprej naj samostojno skrbi za predmete, kjer je že uspešen),
 • ob slabši oceni od pričakovane, ne prevzemamo nase vse skrbi za šolo,
 • otrok/mladostnik naj razume posledice, če se ni dovolj ali na ustrezen način učil,
 • pri učenju otroka/mladostnika opogumljamo in spodbujamo, saj gre za postopno pot dozorevanja in osamosvajanja (smo tolerantni in postavljamo zahteve),
 • ob koncu učenja naj se pohvali za vložen trud ter napredek,
 • en dan v tednu naj bo otrok/mladostnik prost in se ne uči; predlagamo organizacijo družinskega dne ali druženje s prijatelji, ki sprosti ter ustvarjalno obogati.

 

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

NLP Master Coachinja,  NLP Trenerka, NLP Learning Coachinja, NLP Praktik hipnoze

moje znanje - moja moč