Leseni didaktični pripomočki za učenje branja in pisanja

Rad berem

Leseni didaktični pripomočki za učenje branja in pisanja

Otroci z disleksijo, disgrafijo, dispraksijo ter motnjo pozornosti in aktivnosti

Ročno izdelani leseni didaktični pripomočki (ležeča osmica, X, deteljica) so namenjeni začetnemu učenju branja in pisanja vseh otrok. Uporabo posebej priporočamo predšolskim in šolskim otrokom, ki izkazujejo odstopanja, primanjkljaje oz. motnje na naslednjih področjih: disleksija, disgrafija, dispraksija, motnja pozornosti in koncentracije, ADHD. Z redno uporabo otroci razvijajo in krepijo koncentracijo, spominske funkcije, vidno - motorični ritem, vidno sledenje, vidno-motorično koordinacijo, sočasno aktivirajo obe očesi, roki in obe možganski hemisferi. Uporabo priporočamo pri domačem učenju, v situacijah usvajanja predbralnih in predpislanih spretnosti. Uporabo priporočamo v vrtcih in šolah, pri individualni in skupinski pomoči ter pri DSP, kjer otroci korigirajo svoje odstopanja, primanjkljaje oz. motnje ter v vseh situacijah, ko razvijajo uravnotežen razvoj z odkrivanjem in razvijanjem potencialov. 


Rezultat iskanja slik za advent waldorf


Naj Vas v letu 2022 spremlja čuječa pozornost, notranje veselje in hvaležnost.

Hvala za dosedanje ustvarjalno sodelovanje. Se vidimo!IZOBRAŽEVANJA, VIDEO POSNETKI, WEBINARJINLP IN COACHING KONFERENCA, 15. - 17.9.2022

https://nlp-center.si/nlp-konferenca-2022/

TUDI MI SODELUJEMO S PRISPEVKOM:

Razvijanje in krepitev pozornosti in koncentracije pri otrocih z ADHD

na osnovi učnega coachinga – tehnika izolacije dražljajev


 

NOVO - SEMINARJI DR. KATARINE GROM  

Dr. Katarina Grom vzgojiteljem in učiteljem v (pred)šolskem izobraževalnem sistemu posreduje učinkovite modele (pred)branja in (pred)pisanja.

Je avtorica vsebinskega in strukturnega modela, ki vertikalno med seboj povezuje vrtec in osnovno šolo na področju zgodnje in začetne pismenosti ter nudi ključne usmeritve za pravočasno in kakovostno razvijanje opismenjevanja z integrativno metodo otrok prvega in drugega razreda osnovne šole.

Z inovativnimi modeli razvijanja pismenosti vpliva na hitrejši proces usvajanja branja in pisanja ter višje rezultate otrok na področju bralno-pisalnih zmožnosti.

Odlika njenega izobraževalnega dela je prepoznana v implementiranju (pred)opismenjevalnih modelov v pedagoško prakso do stopnje, ko le ta postane privzeti načina delovanja pedagoških delavcev. 

Več informacij o njenih izobraževanjih in delu lahko pridobite na spletni strani: https://razvijanje-pismenosti.si

 

 

 

SPLETNO IZOBRAŽEVANJE Z NASLOVOM: RAZVOJ PISMENOSTI

Učitelji, vzgojitelji, izvajalci DSP in svetovalni delavci ste toplo vabljeni k udeležbi na spletnem izobraževanju z naslovom: Razvoj pismenosti. Spletno izobraževanje bomo izvedli z dr. Katarino Grom, mag. prof. pouč. na razredni stopnji, v organizaciji Založbe Forum Media. Izobraževanje je celostno, saj vključuje poučevanje otrok z nevrotipičnim razvojem ter poučevanje otrok rizičnih za razvoj SUT. Prikaže različne strategije za usvajanje in krepitev  pismenosti v vertikalni navezavi vrtca in osnovne šole ter opozori na pravočasno identifikacijo in diagnostično ocenjevanje rizičnosti za razvoj SUT

Datuma izvedbe sta: 7. 1. ali 15. 2. 2022.

Informacije in prijava preko: https://zfm.si/izdelek/razvoj-pismenosti-pri-otrocih-rizicnih-za-razvoj-sut-in-brez-njih-v-vrtcu-in-soli


 


WEBINARJI  O DISLEKSIJI, DISGRAFIJI IN DISORTOGRAFIJI TER UČNI MOTIVACIJI

Prijazno vabljeni k ogledu webinarjev, ki smo jih posneli z NLP Centrom iz Maribora. Poleg NLP izobraževanj ponujajo webinarje z zanimivimi temami za starše, vzgojitelje in učitelje, ki jih lahko večkrat poslušate v udobju domačega naslonjača. Informacije in prijave preko: https://nlp-center.si/kat-izd/webinarji-za-starse/

1. Kdo so otroci z disleksijo, disgrafijo in disortografijo in kaj potrebujejo?

2. Strategije pomoči učencem z disleksijo, disgrafijo in disortografijo.

3. Učna motivacija v predšolskem in šolskem obdobju.

 


VIDEO POSNETKI O UČENJU

Prijazno vabljeni k ogledu serije kratkih video posnetkov z naslovom: Kako se lažje učim, ki smo jih posneli s Knjižnico Logatec, za kar se jim toplo zahvaljujemo.

Ogled je možen preko: https://www.log.sik.si/vabljeni-k-ogledu-videov-kako-se-lazje-ucim/

 


KNJIŽNIČNE STORITVE ZA OSEBE Z DISLEKSIJO

V organizaciji Društva Univerza za tretje življensko obdobje Kras, Bralnega društva Slovenije in Primorske podružnice smo v letu 2020 s knjižničarko Tanjo Slabe sodelovali  na posvetu Čez in naokrog (Pristopi, s katetimi navdušujemo in vabimo k branju), kjer smo predstavili prispevek z naslovom Knjižnične storitve za uporabnike z disleksijo.

Prav tako smo v letu 2020 v organizaciji Knjižnice Logatec izvedli program učenje učenja za uporabnike z disleksijo in/ali drugimi učnimi težavami, ki je obsegal možnost vključitve v skupino za učenje učenja ter možnost udeležbe na predavanjih za starše, strokovne delavce in drugo zainteresirano javnost. Posodobili smo seznam knjižnih gradiv za uporabnike z disleksijo iz leta 2015. Knjižničarji so primerno gradivo opremili s piktogramom - mednarodnim znakom za disleksijo. 

Celoten program je finančno podprla občina Logatec, ki je s tem dejanjem izkazala razumevanje inkluzivne naravnanosti družbe ter vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v pridobivanje osebnostne in izobrazbene kompetence, za kar se jim ponovno zahvaljujemo.


SEMINAR PREDOPISMENJEVANJE, DISLEKSIJA IN DISGRAFIJA

9.3.2019 smo izvedli z vzgojiteljicami Kranjskih vrtcev seminar o predopismenjavalnih veščinah ter prepoznavanju otrok, pri katerih se nakazuje specifična motnja branja in pisanja-disleksija in disgrafija. Osvetlili smo pomen zgodnjega prepoznavanja ter strategij pomoči pri vsakodnevnem delu vzgojiteljic v igralnicah ter SRP znotraj DSP. Poudarili smo pomen predopismenjevalnih veščin ter razložili vpliv senzomotoričnega razvoja ter celostnega pristopa v okviru Pedagoške kineziologije. Kolektivu se zahvaljujemo za povabilo k izvedbi seminarja ter vsem udeleženkam za prijetno sodelovanje in druženje. Podpiramo njihovo željo po pridobivanju ter osveščanju razvoja predopismenjavalnih veščin ter zgodnjem prepoznavanju otrok, ki izkazujejo rizičnost za razvoj SUT.

 

BRAIN GYM® SEMINAR v Igralnici Mali ČuDo

1.12.2018 smo izvedli 8 urni osnovni Brain Gym® seminar v igralnici Mali ČuDo, v čudovitem okolju, prijazni organizaciji, v Medgeneracijskem središču Mensana. Zahvaljujemo se vsem udeležencem (strokovnim delavcem, staršem, študentom in drugim zainteresiranim) za aktivno udeležbo, izmenjavo mnenj in izkušenj ter za prijazno sodelovanje. Želimo vam vsakodnevno uporabo pridobljenih znanj in veščin v domačem in delovnem okolju ter razumevanja vpliva gibanja na proces učenja in sobivanja.


PREDAVANJE Z DELAVNICO

Učinkovito in zabavno učenje z Brain Gymom® smo izvedli v Knjižnici Logatec, 17.2.2015 ob 19. uri. Hvala, ker ste prišli, pogledali in poslušali jezik učenja.

"Gibanje odpira vrata učenju." P. in G. Dennison


BRAIN GYM® SEMINARJI


V letu 2014 smo uspešno izvedli seminarja Brain Gym 101®. V marcu na OŠ Ketteja in Murna, v oktobru pa na OŠ Komenda. V letu 2015 smo izvedli seminarja na OŠ 8 talcev Logatec in OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. V letu 2016 smo izvedli seminar v Mariboru, skupaj s Svetovalnico Jasno, kasneje še seminar na OŠ Log-Dragomer.

V letu 2017 smo izvedli delavnico za več OŠ na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Hvala šolam za gostoljubje in vsem udeležencem za dragocen in ljubeč prispevek.


KOMUNIKACIJSKI TRENING ODLIČNOSTI

smo izvedli na OŠ Velika Dolina in OŠ Dragomelj, kjer smo z učitelji in starši vzpostavili odličnost, ki edina gradi zadovoljujoče in zmagovite odnose. Pozdrav vsem!

 

OSNOVE

Na OŠ Tabor v Logatcu smo izvedli zanimivo Brain Gym® delavnico. Hvala za zaupanje in medsebojno učenje-bogatenje.

 

Povezana slika