Predstavitev Brain Gym-a®

Brain Gym® so varne in preproste gibalne aktivnosti, ki aktivirajo celotno telo, enakomerno stimulirajo živčni sistem v vseh možganskih predelih ter zmanjšujejo telesni odziv v stresni situaciji, ki je boj ali beg. Pomagajo pri ponovnem vzpostavljanju potenciala posameznika. Gre za serijo 26. zabavnih, hitrih in energičnih aktivnosti, ki združujejo gibanje in učenje, da se lažje soočimo z učnimi blokadami in nadaljujemo pot proti ustreznemu cilju. Aktiviramo različne kognitivne funkcije (komunikacijo, razumevanje, organizacijo). Za odpravljanje učnih blokad izvajamo balansiranje centralne, fokusne in lateralne dimenzije ter vplivamo na večjo motivacijo, učno učinkovitost, zadovoljstvo in kompetenco posameznika. Dr. Paul Dennison, direktor fundacije pedagoške kineziologije je kot strokovnjak s področja izobraževanja v 25. letih delovanja, razvil Brain Gym® program, ki združuje fizično gibanje, osvajanje jezika in učni uspeh. Brain Gym® se je v začetku uporabljal le pri otrocih z učnimi težavami, sedaj pa ta gibanja uporabljamo doma, v šolah, na delovnem mestu, v domovih za ostarele, v več kot 80 državah na svetu, na vseh celinah. Brain Gym® je le del sistema pedagoške kineziologije. Začetek pedagoške kineziologije sega v leto 1981, ko je bila objavljana prva knjiga Brain Gym®. 1986 se je pedagoška kineziologija razvila v univerzalen pristop načinov učenja, gibanja in zadovoljstva. 

»Gibanje je pot k učenju. Živeti pomeni, gibati se.« Paul in Gail Dennison

INFO: www.braingym.org


dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje  - moja moč