Učenje učenja pri otrocih/mladostnikih z ADHD

Kompetenca (spretnost) učenje učenja označuje sposobnost pridobivanja, procesiranja in asimilacije novega znanja ter veščin, kot tudi iskanje in uporabo pomoči. Osvojena spretnost učenje učenja spodbuja učenca k uporabi znanja in veščin doma, v šoli ter v drugih okoljih, pri čemer imata ključno vlogo motivacija in zaupanje posameznika.

Na učenje - utrjevanje spominskih povezav in občutek zadovoljstva, vplivata dopamin in acetilholin. Negativna čustva (strah, žalost, jeza) blokirajo učenje. Če so prisotna skozi daljše časovno obdobje, se pojavi kronični stres, ki vpliva na to, da se otrok izogiba npr. kontrolnim nalogam, popolnoma pozabi na učno snov, ki se je je pred tem naučil ali se zateka v obrambno ali napadalno vedenje (pregovarjanje, pretirano uveljavljanje svoje volje, kritiziranje). Ob tem se pojavijo obremenjujoče telesne reakcije (povečan srčni utrip, izločanje stresnih hormonov, glavoboli, nespečnost,...) ter pogosto izostajanje od pouka.

  • Vzpostavljajte red pri skrbi za šolo in dom. Z delovnimi navadami vzpostavljamo učne navade. Otrok/mladostnik naj ima neko zadolžitev, ki je vezana nanj ter zadolžitev, s katero poskrbi za družino. S tem se uči odgovorno živeti v skupnosti.

  • Pomagajte pri učenju učnih strategij. Otroci/mladostniki z ADHD se pretežno učijo z usmerjanjem pozornosti z glasnim branjem, podčrtovanjem ključnih besed, izpisovanjem, oblikovanjem miselnih vzorcev, učenjem v parih ter gibanjem med učenjem.

  • V šoli povprašajte o otrokovem prednostnem učnem kanalu (vidni, slušni, izkustveno-gibalni) ter ga spodbujajte, da se uči skladno z njim.

  • Multisenzorno (veččutno) učenje ter učenje z lastno aktivnostjo podpira misel: »Kar preizkusim, razumem in znam!« Ponavljanje in utrjevanje učne snovi svetujemo čim prej po tem, ko je otrok učno snov že slišal.

  • Razvijajte občutek, da je končni rezultat ocena, odvisna od vložka.

  • V prvem triletju se poslužujte rednih vaj: 10 minut branja, 10 minut pisanja in 10 minut računanja na dan. V današnji osnovni šoli otroci učno snov premalo utrjujejo. Zato je pogosto od otroka in staršev odvisno, na kakšen način, in kako poglobljeno bo učno snov utrdil ter povezal s tisto, ki so je že naučil (avtomatizacija, transfer in generalizacija šolske snovi).

  • Glede na to, da so otroci/mladostniki z ADHD nihajoče pozorni, da imajo, kot rečemo, boljše in slabše dneve, se dogovorimo za okvirno strukturo učenja, ki se lahko spremeni, kadar je otrok popolnoma nezbran ali pretirano utrujen. V tistem dnevu naj naredi samo domačo nalogo, uredi zapiske in pripravi šolsko torbo. Z njim pa vadimo tisti dan, ko je bolj zbran.

  • Otroci/mladostniki z ADHD potrebujejo pri učenju večletno pomoč in daljše spremljanje, kot njihovi vrstniki. Nekateri otroci z ADHD potrebujejo pri nekaterih učnih predmetih spremljanje čez celotno osnovnošolsko obdobje.


dr. Tanja Černe, prof. defektologije
 
moje znanje-moja moč