Vprašanja, ki so otroku in mladostniku v pomoč pri učenju

 

Na načrtovanje, izvedbo in evalvacijo učinkovitosti učenja vpliva metakognitivni proces postavljanja vprašanj samemu sebi. Kaj to pomeni?

Metakognicija je razmišljanje o lastnem razmišljanju, v našem primeru, o lastnem učenju.

S postavljanjem vprašanj, ki jih ima otrok/mladostnik napisana na kontrolnem seznamu, zavzame v procesu učenja aktivno vlogo, kar krepi njegovo notranjo motivacijsko naravnanost, vpliva na globinsko učenje ter posledično izboljšuje učni uspeh.

 

Primer kontrolne liste za samoregulacijo učenja (King, 1991)

PRED UČENJEM: Faza načrtovanja učenja

1. Kaj zahteva naloga?

2. Kaj je moj cilj?

3. Katere informacije in katere strategije potrebujem?

4. Koliko časa in katere vire potrebujem?


MED UČENJEM: Faza spremljanja učenja

1. Ali razumem, kaj delam?

2. Ali se mi zdi naloga smiselna?

3. Ali sem na poti k cilju?

4. Ali moram kaj spremeniti?


PO UČENJU: Faza evalvacije učenja

1. Ali sem dosegel cilj?

2. Kaj je bilo pri učenju učinkovito?

3. Kaj pri učenju ni bilo učinkovito?

4. Ali bom drugič naredil drugače?

 

 

 

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje-moja moč