Kako lahko spodbujamo učno motivacijo pri otrocih in mladostnikih s SUT?

 

Otroci in mladostniki s SUT so pri učenju pogosto pasivni, manj učinkoviti, čakajo na pomoč odraslih, učenja ne načrtujejo, se mu izogibajo in si pri učenju ne postavljajo ciljev.

Pomembno je, da se odrasli zavedamo, dalahko posamezniki prehajamo od stopnje, ko za učenje sploh nismo motivacijsko naravnani, do stopnje, ko postanemo za učenje notranje naravnani, kar vpliva na zadovoljstvo in na globinsko zapomnitev učne snovi (Černe, 2021).

 

Kako lahko v domačem in šolskem okolju krepimo otrokovo/mladostnikovo notranjo motivacijsko naravnanost?

  • S pojasnjevanjem smiselnosti in uporabnosti znanja.

  • S povezovanjem novo pridobljenega znanja s predhodnim.

  • Z vnašanjem elementov novosti v poučevanje in učenje.

  • Z dopuščanjem naravne radovednosti.

  • Z dopuščanjem napak in učenja iz napak.

  • S spodbujanjem otrok/mladostnikov k fleksibilnem razmišljanju; k iskanju različnih rešitev, včasih tudi neobičajnih.

  • Z razmišljanjem ter morebitnim spreminjanjem pripisovanja vzrokov, kateri notranji dejavniki povzročajo učni uspeh ali neuspeh.

  • Z nudenjem sprotnih, konkretnihpovratnih informacij, ki naj bodo usmerjene otrokov/mladostnikov trud, napredek in uspeh.

 

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje-moja moč