Kako lahko spodbujamo učenje, samostojnost in odgovornost pri otrocih z UT in SUT (Černe, 2021)?

 • Otrok naj začne pridobivati učne navade že v prvem razredu osnovne šole. Tudi če nima za opraviti domače naloge, naj se pripravi za naslednji dan.

 • Starejši otrok naj vsak dan samostojno pripravi šolsko torbo in peresnico, uredi zapiske, ponovi učno snov tistega dne ter se pripravi za naslednji dan.

 • Pri mlajšem otroku svetujemo učenje v prostoru, kjer so starši v bližini. Pri starejšem otroku/mladostniku svetujemo učenje v njegovi sobi.

 • Otroku in mladostniku zagotovimo stalen, miren delovni prostor, ki vpliva na nemoteno in zbrano učenje.

 • Pisalna miza naj bo pravilno osvetljena in višinsko nastavljiva, prav tako stol.

 • Pisalna miza naj bo prazna, da ima prostor za odlaganje zvezkov in pripomočkov.

 • Otroka in mladostnika navajamo, da si pripravi na pisalno mizo samo tisto, kar potrebuje za učenje določenega učnega predmeta. Pred učenjem naj si pripravi tudi pisala in geometrijsko orodje.

 • Pri učenju naj uporablja pripomočke, kot so: blazina iz zrnja, napihljiva blazina, žogice za stiskanje, če mu uporaba le-teh pomaga vzdrževati pozornost med učenjem in je učenje z njimi bolj učinkovito.

 • Z načrtovanjem učenja, sprotnim utrjevanjem znanja, s povezovanjem učenja in prijetnih izkušenj ter z doživljanjem zadovoljstva po opravljeni nalogi, postanejo otroci v učnih situacijah bolj samozavestni.

 • Otrok naj sprva prevzame skrb za enega ali dveh šolskih predmetov, pri katerih je najuspešnejši. Ob uspehu ga pohvalimo in obseg samostojnosti postopno povečujmo.

 • Ob intenzivnejših učnih težavah staršem svetujemo, naj poiščejo študenta ali sorodnika, ki bo otroku tudi doma nudil učno pomoč.

 • Staršem svetujemo, naj oblikujejo ustrezna pričakovanja glede otrokovega šolanja.

 

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje-moja moč