Pomen domačih nalog

Reševanje domačih nalog je za otroke/mladostnike z UT in SUT naporno delo, ki se mu pogosto izogibajo. Ob razumevanju otrokovi/mladostnikovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb se je treba zavedati, kakšen je pomen reševanja domačih nalog. Pomen reševanja domačih nalog je v utrjevanje učne snovi, ki vpliva na učinkovitejše pomnjenje, priklic in integracijo podatkov ter na razumevanje učne snovi (Černe, 2021).

 

Pri reševanju domačih upoštevamo naslednje nasvete:

  • Domača naloga je otrokova in mladostnikova obveznost, zato naj jo, če le zmore, naredi sam. Sicer pa naj mu pomagajo starši, zlasti pri usmerjanju pozornosti in učni organizaciji.

  • Prek rednega opravljanja domačih nalog otroci/mladostniki utrjujejo učno snov, ki so jo pridobili pri pouku, zato lažje sledijo naslednji šolski uri.

  • Spodbujamo jih, da si v posebno beležko zapišejo, kaj je za domačo nalogo.

  • Pomagamo jim pri težjih nalogah; navajamo jih, da z razmišljanjem in sklepanjem najdejo rešitev.

  • Opogumljamo jih, ker bodo sami sicer z nalogo prehitro zaključili.

  • Razložimo jim napake v nalogi, ter vztrajamo, da jih popravijo.

  • Spodbujamo jih, da ovrednotijo svoje učenje in napore, povezane z njim.

  • Spodbujamo jih, da doživljajo zadovoljstvo na podlagi učenja/učnih dosežkov ter samopresojajo opravljene naloge.

  • Učimo jih, da opravljene naloge za seboj pregledajo ter da začete dejavnosti dokončajo.

 

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje-moja moč