Kakšna so tipična odstopanja ali simptomi disleksije, ki vztrajajo pri študiju ter v odraslem obdobju?

Tipična odstopanja ali simptomi disleksije lahko vztrajajo tudi v študijskem obdobju obdobju ter v odraslem obdobju; prisotna so v različni intenzivnosti ter v različnih pojavnih oblikah.

Tipična odstopanja ali simptomi so (Bjelica, 2009; Černe, 2022):

 • odstopanja na področju usmerjanja pozornosti v situacijah, kjer je prisotnih več dražljajev;

 • odstopanja na področju načrtovanja urnika in izvedbe dnevnih opravil ter študija;

 • odstopanja na področju kratkotrajnega delovnega pomnjenja;

 • odstopanja na področju pomnjenja zaporedij in sledenja navodilom;

 • odstopanja na področju uporabe ustreznih strategij shranjevanja informacij v dolgoročni spomin;

 • odstopanja na področju priklica pojmov;

 • odstopanja na področju zapomnitve datumov rojstnih dni in študijskih obveznosti;

 • odstopanja na področju koordinacije prostora, časa in dogajanja;

 • odstopanja na področju orientacije, kar vpliva na pridobivanje vozniškega izpita in na orientacijo v novem mestu;

 • šibka samopodoba;

 • negotovost pri glasnem branju;

 • odstopanja na področju bralnega razumevanja in sinteze besedila;

 • odstopanja na področju dekodiranja strokovne terminologije; hitro pozabljanje naučenega;

 • zaradi težav z bralno tehniko in bralnim razumevanjem, so pogosto v časovni stiski;

 • odstopanja na področju hitrega pisanja ali sočasnega poslušanja in pisanja;

 • odstopanja na področju ustnega in pisnega izražanja (oblikovanje osnovne ideje, koncepta, besednjaka, gramatike in skladnje);

 • odstopanja na področju organizacije večje količine podatkov;

 • odstopanja na področju urejenosti ali čitljivosti rokopisa;

 • odstopanja pri učenju tujih jezikov.

Študenti in drugi odrasli potrebujejo podporo v obliki svetovanja in/ali coachinga, z namenom doseganja študijskih in življenjskih ciljev, pri krepitvi izvršilnih funkcij, samoregulacijskega učenja ter opolnomočenja.
 

Dr. Tanja Černe, prof. defektologije
 
NLP Master Coachinja, Learning Coachinja, NLP Trenerka, NLP Praktik hipnoze
 
moje znanje-moja moč