Prilagoditve pri opravljanju mature

Za mladostnike z disleksijo, ki imajo odločbo o usmeritvi so predvidene sledeče prilagoditve opravljanja mature (Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, 2014):

1. prilagoditve načina opravljanja izpita: za 25 % ali 50 % podaljšani čas opravljanja pisnega in ustnega izpita oz. zagovora, poseben prostor, prilagoditev opreme v prostoru;

2. prilagoditve gradiva za izpit: povečava gradiva s formata A4 na A3, gradivo na zgoščenki v obliki zapisa pdf;


3. uporaba posebnih pripomočkov: pisanje izpita z računalnikom, uporaba računalnika za branje izpitnih pol, prilagojen pisalni pribor, uporaba označevalca besedila, prilagojen pribor za geometrijo, dodatni brezčrtni listi, listi s pomožnim črtovjem ali karo vzorcem za reševanje nalog, povečana mreža koordinatnega sistema na papirju, žepno računalo pri ustnem izpitu iz matematike;


4. prilagoditve načina ocenjevanja: prilagojeno ocenjevanje zaradi izpuščanja, dodajanja ali zamenjave določenih črk; dovoljeno je pisanje s tiskanimi črkami, pri čemer je treba veliko začetnico ustrezno označiti (podčrtati, obkrožiti ali uporabiti veliko tiskano črko ...); toleranca manj čitljive pisave; toleranca pri ocenjevanju načrtovalnih (geometrijskih) nalog, pri čemer se upošteva, da mladostnik ne more biti natančen; druge oblike prilagojenega načina ocenjevanja pisnega izpita.

 
Dr. Tanja Černe, prof. defektologije
 
moje znanje-moja moč