SEMINAR: BRAIN GYM® 101
OŠ MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA (26.10. - 28.10.2018)

SEMINAR BRAIN GYM® 101 ZAJEMA:
 
1. 4 korake za hitro pripravljenost (PACE)
Štiriminutno ogrevanje nam pomaga, da smo umirjeni, sproščeni in pripravljeni na učenje ali nove izzive.

2. 26 specifičnih gibalnih vaj
Enostavne gibalne vaje za izboljšanje specifičnih spretnosti in sposobnosti, kot so branje, pisanje, računanje, koncentracija, spomin, komunikacija, organizacija, motivacija, motorika, pozornost, logično mišljenje. Razvite spretnosti nam pomagajo dosegati uspehe na športnem, glasbenem, poslovnem, študijskem oz. učnem področju in napredovati pri vsakodnevnih aktivnostih doma, v šoli in službi.

3. 5-stopenjski proces uravnoteženja
Celoten proces je usmerjen v doseganje zastavljenih ciljev.

4. 2 programa za prevzorčenje
Prevzorčenje vzpodbuja skladno delovanje celotnih možganov in izboljša sposobnost osredotočanja, aktivnega sodelovanja ter organizacije.

Osnovni Brain Gym® 101 seminar je pogoj za vse nadaljnje seminarje iz pedagoške kineziologije. Seminar je izkustveno naravnan z individualnim pristopom in poteka v manjši skupini.

Vsi udeleženci prejmejo obsežen priročnik v slovenskem jeziku in potrdilo o udeležbi. Brain Gym® je praktičen in dinamičen program za osebnostni razvoj, ki ga uporabljajo ljudje vseh starosti. Razvil ga je dr. Paul Dennison z ženo Gail in sodelavci. Omogoča telesno, čustveno in umsko pripravljenost za razvoj čutil ter sočasno aktivacijo živčnih poti v možganih, kar omogoča lažje učenje in doseganje ciljev. Učne blokade se sprostijo in gibanje nam odpre vrata za optimalno izkoriščanje naših potencialov ter za aktivno in polno življenje.

LOKACIJA IN OBSEG
OŠ Miroslava Vilharja Postojna
Traja 24 ur; od petka od 15.ure do nedelje do 17. ure.

SEMINAR JE NAMENJEN
Zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom, dijakom in študentom s posebnimi potrebami, staršem, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, psihologom, psihiatrom, psihoterapevtom, športnikom, glasbenikom, poslovnežem in vsem zainteresiranim. Vabljeni!

DODATNA UGODNOST: prvi trije plačniki dobijo v dar lesen didaktičen pripomoček iz lastne proizvodnje, v vrednosti okrog 50 EUR. Informacije o lesenih didaktičnih pripomočkih na: shop.lupinica.si.


CENA
250 € oz. 195 € za vse, ki se seminarja ponovno udeležujete (ob predložitvi potrdila).


PREDAVATELJICA
Tanja Černe prof.defektologije, Brain Gym® inštruktorica in svetovalka z licenco Educational Kinesiology Foundation, z dvajsetletnimi izkušnjami s specialno-pedagoškimi obravnavami otrok s splošnimi, učnimi, razvojnimi težavami ter svetovanjem staršem in učiteljem.


PRIJAVE IN INFORMACIJE
Lupinica, Tanja Černe s.p.. tanja.cerne@lupinica.si, tel. 031-630-327.  Število mest je omejeno. Pohitite s prijavo.

PRIJAVNICA

Podpisani/a _________________________________________ se prijavljam na seminar Brain Gym® 101, ki bo potekal od 26.10. - 28.10. 2018  na Osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni.

  • Seminarja se udeležujem prvič (kotizacija 250 eur)

  • Seminarja sem se že udeležil/a (kotizacija 195 eur)

Točen naziv in naslov plačnika (ulica, hišna št., pošta):

 

 

 

Davčna številka:

 

E-naslov udeleženca:

 

Telefon udeleženca:

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

Žig:

 

Prijavnico s popolnimi podatki pošljite najkasneje do 22.10.2018 na spodnji naslov po klasični ali elektronski pošti. Predračun za kotizacijo boste prejeli po prijavi, na naslov plačnika. Celotna kotizacija mora biti poravnana pred izvedbo, v roku navedenem na predračunu, sicer udeležba ni mogoča. Število prijav je omejeno. Pohitite s prijavo. Seminar bo izveden ob zadostnem številu prijav. Če udeležbo na seminarju odpoveste vsaj en teden pred izvedbo, vam vrnemo 50% plačane kotizacije. Po tem roku kotizacije ne vračamo več, lahko pa se seminarja udeleži nadomestna oseba. Dodatne informacije o poteku in organizaciji seminarja dobite ob prijavi. Veselimo se sodelovanja z vami.

Znanje pridobljeno na seminarju lahko uporabite pri svojem vsakodnevnem delu ali v svojem zasebnem življenju, ne omogoča pa usposabljanja drugih oseb ali publiciranja, kar pa je mogoče le po dolgotrajnem izobraževanju, opravljenem inštruktorskem tečaju in pridobitvi inštruktorskega naziva. Zato je podpis sporazuma o spoštovanju intelektualne lastnine avtorjev metode ter o interni uporabi metode, nujen pogoj za izdajo potrdila o opravljenem izobraževanju. Hvala za razumevanje.

Lupinica, Tanja Černe d.o.o.

Plesiše 2a

1370 Logatec