Komunikacijski trening odličnosti na vaši šoli/vrtcu – 2. del

Zakaj komunikacijski trening odličnosti?

  • ker izboljšuje komunikacijo med otroki, starši ter zaposlenimi,
  • ker uči učinkovito upravljati z lastnimi notranjimi viri,
  • ker spodbuja razvoj notranjih virov moči, zadovoljstva, energije za življenje in delo,
  • ker omogoča izbiro in spodbuja harmonijo znotraj posameznih delov osebnosti.


Vsebina treninga odličnosti – treninga nevrolingvističnega programiranja:

  • poglobitev in nadgradnja vsebin prvega dela treninga,
  • predstavitev nevroloških ravni osebnosti – Diltsova piramida (primeri iz prakse),
  • model optimalnega doživljanja - stanje Flowa,
  • predstavitev in uporaba tehnike: Ustvarjalec novega vedenja,
  • predstavitev in uporaba tehnike: Pogajalski model.


Oblika, metoda dela: razlaga z izkustvenim učenjem v delavnici, ki je močno aplikativno.

Trajanje: 8 ur. Lahko po pouku ali med počitnicami. Za datum, uro, obseg in ceno se lahko še dogovorimo. Oglasite se. Oblikujmo izobraževanje po vaših željah in potrebah.

Udeleženci: vabljeni učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči in ravnatelji  (20-30 udeležencev).

Cena: 400 eur in DDV. Za šole izven Ljubljane plačilo potnih stroškov. Plačilo v enem mesecu po izvedbi, na osnovi računa.

Pogoji za udeležbo: želja po novem učenju, uporabnem znanju ter aplikacija znanj.
Udeležba na 1. delu treninga.

Vodi: Tanja Černe, prof. defektologije, NLP Master Coach, Learning Coach, NLP Trenerka,Praktik Hipnoze, Energijska kinezioterapevtka z metodo Touch for Health, z opravljeno diplomo Spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike, inštruktorica in svetovalka Brain Gym® z mednarodno licenco

Informacije: 031-630-327, tanja.cerne@lupinica.si


Reference: Vsakodnevna uporaba pri specialno-pedagoškem delu in v zasebnem življenju ter sodelovanje pri izobraževanju iz Nevrolingvističnega programiranja. Izobraževanje smo izvedli na Osnovni šoli Velika Dolina. Povprašajte pri njih.


Vse, kar doživljamo v življenju, so le stanja, ki se nenehno spreminjajo in prehajajo iz ene kvalitete v drugo. Zato ni toliko pomembno, kaj se nam dogaja, kot to, kako situacijo dojemamo, doživljamo ter se nanjo odzivamo.