Lupinica, Tanja Černe, s.p. deluje na naslednjih strokovnih področjih:

  • Specialno-pedagoško svetovanje za otroke in mladostnike s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami (disleksija, disgrafija, dispraksija, diskalkulija), motnjami pozornosti ter motnjami pozornosti s hiperaktivnostjo.
  • Balansiranje po metodah Brain Gym®, Touch for Health in ostalih metodah pedagoške kineziologije. Uporabljamo različne korektivno- terapevtske pristope ter se prilagajamo posebnostim in močnim področjem vsakega posameznika. Želimo ga naučiti, kako naj shaja s svojimi izzivi na učnem področju ter ob tem razvija ustezno samopodobo.
  • Izdelovanje in prodaja ročno izdelanih lesenih didaktičnih pripomočkov, za pomoč pri učenju branja in pisanja ter za lažje osvajanje Brain Gym® aktivnosti.
  • Izobraževanje staršev, učiteljev in ostalih strokovnih delavcev iz metode Brain Gym®, različnih učnih težav ter vodenje skupin strokovnih delavcev v šolah.
  • Organizacija učnega coaching, kjer se udeleženci naučijo organizirati in strukturirati čas in prostor svojega učenja, se seznanijo z različnimi učnimi strategijami glede na svoj preferenčni zaznavni kanal ter se naučijo usmerjati svojo koncentracijo in razvijati motivacijo za učenje.
  • Storitve coachinga za osebnostno rast ter kvalitetno in izpolnjeno življenje za starše, učitelje, svetovalne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.


Tanja Černe, prof. defektologije, NLP Master Coach, NLP Learning coach, Energijska kinezioterapevtka z metodo Touch for Health, Brain Gym® inštruktorica in svetovalka z mednarodno licenco   

moje znanje - moja moč

moje zdravje - moj zaklad

moja duša - moja pot