Komunikacijski trening odličnosti na vaši šoli/vrtcu – 1. del

 

Zakaj komunikacijski trening odličnosti?

 • ker izboljšuje komunikacijo med otroki, starši ter zaposlenimi,

 • ker uči učinkovito upravljati z lastnimi notranjimi viri,

 • ker spodbuja razvoj notranjih virov moči,

 • ker uči, kako podati informacije na način, da jim bodo možgani poslušalcev, lahko sledili,

 • ker poda širšo sliko o lastnem doživljanju in doživljanju otok v razredu/oddelku.

 Vsebina treninga odličnosti – treninga nevrolingvističnega programiranja:

 • prepoznavanje zaznavnih kanalov (VAKOG) preko očesnih gibov, procesnih besed ter opazovanja funkcioniranja otrok pri pouku,

 • delo s podmodalnostmi (vpliv na sposobnosti, vedenje, prepričanja, vrednote, identiteto),

 • pregled zaznavnih položajev ter vživljanje vanje (asociacija, empatija, disociacija),

 • uporaba strateške komunikacije na govorilnih urah (model PRLL),

 • uporaba vrnitvenega sporočila ob otroku in starših (sendvič feedback),

 • uporaba ciljnega okvirja SMART za postavljanje lastnih ciljev,

 • upravljanje z osebnimi viri (sidranje, kopičenje sider, krogi odličnosti, rušenje sider).

Oblika, metoda dela: razlaga z izkustvenim učenjem v delavnici, ki je močno aplikativno.

Trajanje: 8 ur. Lahko v enem ali dveh srečanjih; lahko takoj po pouku ali  med počitnicami. Za datum, uro, obseg in ceno se lahko še dogovorimo. Oglasite se. Oblikujmo izobraževanje po vaših željah in potrebah.

Udeleženci:vabljeni učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči in ravnatelji (20-30 udeležencev).

Cena: 500 eur in DDV. Za šole izven Ljubljane plačilo potnih stroškov. Plačilo v enem mesecu po izvedbi, na osnovi računa. Ob prijavi na prvo in drugo stopnjo treninga, je cena za drugo stopnjo samo 400 eur in DDV.

Pogoji za udeležbo:želja po novem učenju, uporabnem znanju ter aplikaciji znanj.

Dodatna ugodnost in vrednost seminarja: brezplačna delavnica za starše vaše šole: Upravljanje z lastnimi viri in krepitev starševske kompetence

Vodi: Tanja Černe, prof. defektologije, NLP Master Coach, Learning Coach, NLP Trenerka, Praktik Hipnoze, Energijska kinezioterapevtka z metodo Touch for Health, z opravljeno diplomo Spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike, inštruktorica in svetovalka Brain Gym® z mednarodno licenco

Informacije: 031-630-327, tanja.cerne@lupinica.si

Reference:Vsakodnevna uporaba pri specialno-pedagoškem delu in v zasebnem življenju ter sodelovanje pri izobraževanju iz Nevrolingvističnega programiranja. Izobraževanje smo že izvedli na OŠ Dragomelj ter na OŠ Velika Dolina. Povprašajte pri njih.

Vsaka odrasla oseba je sama odgovorna za to, kako doživlja svet.“ aksiom NLP