Pomoč neuspešnemu otroku/mladostniku doma

 • Potrebno se je vživeti v otroka, razumeti njegov položaj ter ga sprejemati.
 • Prisluhniti mu je potrebno tako, da čuti naklonjenost, da mu res želimo pomagati. Pomagajmo mu, da bo verjel, da težave lahko obvladuje. Težave preoblikujmo v izzive in možnosti razvoja.
 • Z otrokom, učiteljem in specialnim pedagogom se dogovorimo o sodelovanju in stalni pomoči.
 • Pomembna je motivacija, postavljanje kratkih ciljev ter vzpostavljanje samozaupanja.
 • Otroka stalno vzpodbujamo in hrabrimo. Določimo časovni okvir učenja.
 • Otrok naj zaradi vzpostavljanja ustrezne motivacije najprej reši lažje naloge, kasneje težje.
 • Ko otrok vadi, sedimo ob njem, dokler to potebuje. Kasneje ga osamosvajamo ter smo ob njem le krajši čas.
 • Ob njegovih dobrih dneh povečamo količino nalog ter zahtevnost.
 • Otroku zagotovimo več drobnih uspehov. Poudarimo uspehe ter jih spremljajmo, podobno se dogovorimo s šolo.
 • Otroku ob neuspehu posredujmo informacijo, kje so še njegove priložnosti za izboljšave. Spodbudimo ga, da premisli, kako bo situacijo sam rešil.
 • Ob uspehu ga pretirano ne nagrajujmo, se pa veselimo z njim. Nagrade naj bodo vnaprej dogovorjene ter namenjene večjemu trudu in vztrajnosti. Svetujemo, da so doživljajske in sprostitvene (skupen izlet, kopanje...).
 • Pri učenju je potreben red (stalen prostor, čas, mir).
 • Otrok s težavami je hitro utrudljiv, zato potrebuje več kratkih odmorov.
 • Med odmori naj popije vodo, prezrači sobo, gre za stranišče ter se razgiblje.
 • Naj ima čas za doseganje uspehov tudi na drugih področjih in naj se veliko giblje in sprošča.
 • Pri delu z otrokom bodimo potrpežljivi, vztrajni in dosledni.
 • K učenju povabimo osebo, ki otroka lahko veliko nauči ter mu da občutek preseganja težav, nas pa razbremeni.

 

Veselimo se majhnih korakov ter majhnih napredkov. Učimo se skupaj z otrokom ter odkrivajmo vso raznolikost življenja. Bodimo odprti za vse, kar predlagata otrok in učitelj. Poiščimo pomoč na svoji življejski poti ter poiščimo izvire veselja, miru in modrosti.

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje-moja moč