BRAIN GYM® 101 - OD 6.11. DO 8.11.2015

SEMINAR NA OSNOVNI ŠOLI IVANA CANKARJA VRHNIKA

SEMINAR BRAIN GYM ® 101 ZAJEMA:
 
4 korake za hitro pripravo možganov za učenje (PACE)
Štiriminutno ogrevanje nam pomaga, da smo umirjeni, sproščeni in pripravljeni na učenje ali nove izzive.

26 specifičnih gibalnih vaj
Enostavne gibalne vaje za izboljšanje specifičnih spretnosti in sposobnosti, kot so branje, pisanje, računanje, koncentracija, spomin, komunikacija, organizacija, motivacija, motorika, pozornost, logično mišljenje. Razvite spretnosti nam pomagajo dosegati uspehe na športnem, glasbenem, poslovnem, študijskem oz. učnem področju in napredovati pri vsakodnevnih aktivnostih doma, v šoli, službi...

5-stopenjski proces uravnoteženja
Celoten proces je usmerjen v doseganje zastavljenih ciljev.

2 programa za prevzorčenje
Prevzorčenje vzpodbuja skladno delovanje celotnih možganov in izboljša sposobnost osredotočanja, aktivnega sodelovanja ter organizacije.

Osnovni Brain Gym® 101 seminar je pogoj za vse nadaljnje seminarje iz pedagoške kineziologije. Seminar je izkustveno naravnan z individualnim pristopom in poteka v manjši skupini. Vsi udeleženci prejmejo priročnik v slovenskem jeziku in potrdilo o udeležbi.

Brain Gym® je praktičen in dinamičen program za osebnostni razvoj, ki ga uporabljajo ljudje vseh starosti. Razvil ga je dr. Paul Dennison z ženo Gail in sodelavci. Omogoča telesno, čustveno in umsko pripravljenost za razvoj čutil ter sočasno aktivacijo živčnih poti v možganih, kar omogoča lažje doseganje ciljev. Učne blokade se sprostijo in gibanje nam odpre vrata za optimalno izkoriščanje naših potencialov ter za aktivno in polno življenje.

LOKACIJA IN OBSEG
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Traja: 24 ur. Začetek v petek ob 15.uri.

PREDAVATELJICA
Tanja Černe prof.defektologije in Brain Gym® inštruktorica in svetovalka z licenco Educational Kinesiology Foundation, z osemnajstletnimi izkušnjami s specialno-pedagoško obravnavo otrok s splošnimi, učnimi, razvojnimi težavami, svetovanjem in vodenjem predavanj starše in učitelje.

CENA
250 € oz. 195 € za vse, ki se seminarja ponovno udeležujete (ob predložitvi potrdila)

SEMINAR JE NAMENJEN
Zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, staršem, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, psihologom, psihiatrom, psihoterapevtom, športnikom, glasbenikom, poslovnežem, zdravstvenim delavcem in vsem zainteresiranim. Tudi dijakom in študentom s posebnimi potrebami. Vabljeni!

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Lupinica d.o.o
Plesiše 2a, 1370 Logatec
Tanja Černe, tel. 031-630-327
tanja.cerne@lupinica.si  
Število mest je omejeno. Pohitite s prijavo.

ENKRATNA UGODNOST
Prvi trije prijavljeni (ob realizaciji seminarja), dobite darilo iz naše spletne trgovine.

Kdor naroči didaktične pripomočke na seminarju ali en teden po seminarju, ima 10 % popust. Informacije: shop.lupinica.si  

PRIJAVNICA
Podpisani/a _________________________________________ se prijavljam na seminar Brain Gym® 101,  3-dnevni seminar, ki bo potekal od 6.11.-8.11. 2015  v prostorih OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

Seminarja se udeležujem prvič (kotizacija 250 eur)
Seminarja sem se že udeležil/a (kotizacija 195 eur)

Točen naziv in naslov plačnika (ulica, hišna št., pošta)

Davčna številka

E-naslov udeleženca

Telefon udeleženca

Datum

Podpis

Prijavnico s popolnimi podatki pošljite na spodnji naslov po klasični ali elektronski pošti. Predračun za kotizacijo boste prejeli po prijavi, na naslov plačnika. Celotna kotizacija mora biti poravnana pred izvedbo. Pohitite s prijavo. Seminar bo izveden ob zadostnem številu prijav. Če udeležbo na seminarju odpoveste vsaj en teden pred izvedbo, vam vrnemo 50% plačane kotizacije. Po tem roku kotizacije ne vračamo več, lahko pa se seminarja udeleži nadomestna oseba. Dodatne informacije o poteku in organizaciji seminarja dobite ob prijavi. Veselimo se dobrega sodelovanja z vami.

Na seminarju boste podpisali soglasje o spoštovanju pravic intelektualne lastnine avtorjev metode, kar je nujen pogoj za udeležbo. Metodo lahko uporabljate za interno uporabo. Poučevanje metode je mogoče le na podlagi opravljenega inštruktorskega tečaja in pridobljenega inštruktorskega naziva, ki poteka po predpisanem postopku.

Lupinica d.o.o.
Plesiše 2a
1370 Logatec
specialno-pedagoško svetovanje,
izobraževanje, coaching

tel. 031-630-327
tanja.cerne@lupinica.si

moje znanje-moja moč

moje zdravje-moj zaklad

moja duša-moja pot