Ideje iz učnega coachinga v šoli


  • Sodobno poučevanje naj upošteva komunikacijske in razvojne dejavnike, ki temejijo na načelih dobre komunikacije ter vnašanju neverbalnih metod poučevanja v učni proces.

  • Z orientacijo proti cilju dosežemo učinkovitejše učenje in poučevanje. Ciljna usmerjenost aktivira potenciale za dosego ciljev ter omogoča stalna zadovoljstva in izpolnjujoče izkušnje.

  • Z ustreznimi jezikovnimi vzorci vplivamo na vedenje, strategije, vrednote in prepričanja otrok, staršev in učiteljev. Z uporabo ustreznih jezikovnih vzorcev vplivamo na ravni osebnosti ( vedenje, strategije, prepričanja, vrednote, identiteta).

  • S spodbujanjem aktivacije notranjih virov, omogočamo zadovoljstvo v učnem procesu, prenos odgovornosti iz odraslega na otroka ter spodbujanje samostojnosti pri učenju.

Tanja Černe, prof. defektologije

NLP Master Coachinja, Learning Coachinja, NLP Trenerka, NLP Praktik hipnoze

moje znanje - moja moč