Katere principe NLP-ja uporabljamo v učnem coachingu?


  • Spoštujem - spoštuješ, ki privede do situacije zmagam - zmagaš. Kar pomeni, da se učitelj/učenec ali coach/klient doživljata kot O.K. osebi ter se medsebojno spoštujeta, kar pripelje do zmagovite situacije. Npr.: "Vsak ima svoj model sveta, ki je drugačen od mojega modela, zato ga spoštujem, tudi če se z njim ne strinjam".

  • Komunikacija poteka na zavednem in nezavednem nivoju ter je prisotna ves čas. Komuniciramo z besedami, telesno govorico ter s svojim vedenjem. Pomembno je, da učitelj ali coach vzpostavlja celovitost, skladnost (kongruentnost) na različnih ravneh komunikacije. S tem postane pristen.

 

  • Transformacija negativnih prepričanj v možnosti prinaša večji učinek pri učenju. Preokvirjanje prepričanj je pri učenju zelo pomembno, saj poveča samozaupanje in okrepi vztrajnost. Npr.: "Jaz pa se lahko naučim".

  • Ugotavljanje pomembnosti učenja določene učne spretnosti (skaliranje). Skaliranje omogoča spremljanje napredka. Npr.: "Katero učno spretnost bom danes razvila? Katero številko ji dam od 1-10 ob začetku in ob koncu treninga?"

  • Ugotavljanje otrokovih kompetenc in skritih zakladov ter pogovor o vrstnem redu reševanja učnih izzivov. Z možnostjo izbire, povečujemo otrokovo učno kompetenco in odgovornost. Npr.: "Katere učne spretnosti si do danes že osvojil in ti pomagajo pri tvojem učenju? Katere spretnosti pa so kot skriti zakladi, ki čakajo, da jih danes najdeš in ti bodo v naslednjem tednu pomagale pri učenju?"

  • S spremenjenim okvirjem razmišljanja, se spremeni pot za reševanje učnih težav. S tem se spremeni identiteta osebe. Npr.: "Nisem oseba s problemi. Sem oseba z učnimi izzivi in priložnostmi."

  • Rezultati, ki jih otrok doseže, so vedno le povratna informacija o njegovem trenutnem dosežku ter informacija o možnih izboljšanjih za naprej. Npr.: "Slišim, da sedaj bereš hitro. Predlagam ti, da se pri končnih ločilih ustavljaš. To vpliva na razumljivo branje. Vidim, da si od začetka šolskega leta lepo napredovala."

  • Z uporabo Child Skill programe (Bena Furmana) ne govorimo o problemih, temveč o veščinah, ki jih otrok potrebuje pri reševanju učnih izzivov, da doseže želeno ciljno stanje.

Otrok reče: "Ne morem se skoncentrirati." Svetujemo, da reče: "Želim se naučiti skoncentrirati."

Otrok reče: "Vedno zamujam." Svetujemo, da reče: "Želim se naučiti, kako bom točen."

(Komarek, 2013)

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

NLP Master Coachinja, Learning Coachinja, NLP Trenerka, NLP Praktik hipnoze

moje znanje  - moja moč