Kdaj uporabljamo Brain Gym® v šoli?

  • V začetku prve šolske ure izvajamo Pace aktivnosti, ki optimalno pripravijo možgane na učenje.


  • Posamezne Brain Gym® aktivnosti izvajamo pred preverjanji in ocenjevanji znanja z namenom izboljšanja učnega uspeha.


  • Ko želimo vzpostaviti dobro učno klimo, ko želimo biti v razredu sproščeni ali učinkoviti.

 

  •  Po odmorih, ko želimo povečati koncentracijo ter fokusirano pozornost.


  • Pri individualni in skupinski učni pomoči, ko razvijamo in podpiramo kompenzatorne spretnosti otrok z učnimi težavami.


  • Na pripravah na pevske ali športne nastope, različna tekmovanja.

 

  • Učitelji izvajajo Brain Gym® aktivnosti pred roditeljskim sestankom, govorilnimi urami ali konferenco.

 

»Gibanje je pot k učenju. Živeti pomeni, gibati se.« Paul in Gail Dennison

INFO: www.braingym.org


Tanja Černe, prof. defektologije

Brain Gym® inštruktorica in svetovalka z mednarodno licenco

moje znanje  - moja moč