Kdaj uporabljamo Brain Gym® aktivnosti v šoli?

  • V začetku poukaizvajamo Pace aktivnosti, ki optimalno pripravijo možgane na učenje.


  • Posamezne Brain Gym® aktivnosti izvajamo pred preverjanji in ocenjevanji znanja z namenom izboljšanja učnega uspeha.


  • Ko želimo vzpostaviti dobro učno klimo, ko želimo biti v razredu sproščeni ali učinkoviti.

 

  •  Po odmorih, ko želimo povečati koncentracijo ter fokusirano pozornost.


  • Pri individualni in skupinski učni pomoči, ko razvijamo in podpiramo kompenzatorne spretnosti otrok z učnimi težavami.


  • Na pripravah na pevske ali športne nastope, različna tekmovanja.

 

  • Učitelji lahko izvajajo Brain Gym® aktivnosti pred roditeljskim sestankom, govorilnimi urami ali konferenco.

 

»Gibanje je pot k učenju. Živeti pomeni, gibati se.« Paul in Gail Dennison

INFO: https://breakthroughsinternational.org/programs/the-brain-gym-program/


dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje  - moja moč