Pomen izvajanja Brain Gym® v šoli

  • Celostno povezujejo posameznika ter nudijo optimalne pogoje za rast, razvoj in učenje.


  • Učenje postane sproščeno, zabavno ter naravno, saj vključuje otrokovo naravno potrebo po gibanju. Z gibanjem zmanjšujemo vidni stres, ki se kopiči v telesu ob pretežno sedečih dejavnostih.

 

  • Spodbujajo razvoj branja, pisanja in računanja.


  • Spodbujajo razvoj podpornih in kompenzatornih spretnosti pri učencih z učnimi težavami.

 

  • Vplivajo na boljši učni uspeh.

 

  • Izboljšujejo razredno komunikacijo, samopodobo in samospoštovanje učencev in učiteljev.

 

  • Pomagajo pri vzpostavljanju delovne klime v razredu.

 

  • Pomagajo pri sproščanju učitelja in učencev, razumevanju eden drugega in lažjem doseganju učnih ciljev.

 

  • Ko učitelj in učenci istočasno izvajajo Brain Gym® aktivnosti, pridobijo vsi.

 

»Gibanje je pot k učenju. Živeti pomeni, gibati se.« Paul in Gail Dennison

INFO: https://breakthroughsinternational.org/programs/the-brain-gym-program/


dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje - moja moč