Ležeča osmica iz bukovega lesa

Didaktičen pripomoček: lesena ležeča osmica


NOVO: Obojestranska lesena ležeča osmica

»Gibanje je pot k učenju. Živeti pomeni, gibati se.« Paul in Gail Dennison  • Z uporabo lesene ležeče osmice spodbujamo razvoj spretnosti usklajenega gibanja oči in rok (navzgor, navzdol, levo in desno) ter spretnosti prečkanja sredinskega polja, ki so pomembne za učenje branja in pisanja, za zbrano, koncentrirano sledenje pouku in za domače učenje.
  • S kotaljenjem frnikole po vdolbini plošče ter z uporabo paličice, otroci sočasno aktivirajo obe možganski hemisferi, razvijajo vidno-motorično koordinacijo, vidno sledenje, koncentracijo, se pripravljajo na pisanje malih tiskanih črk ter se učinkovito in sproščeno učijo.
  • Otroci, ki imajo odstopanja v prečkanju sredinske linije, lahko uporabijo leseno ležečo osmico, ki ima na eni strani dva ločena kroga ter utrjujejo spretnosti vidno-motorične koordinacije in vidnega sledenja brez prečkanja sredinjske linije.
  • Dejavnosti z leseno ležečo osmico, so osnova za izvajanje Brain Gym® aktivnosti (Lazy 8' s). INFO: https://breakthroughsinternational.org/programs/the-brain-gym-program/
  • Nakup in uporabo priporočamo vsem otrokom, ki obiskujejo prvo triletje osnovne šole. Posebej pa jo priporočamo otrokom z disleksijo, disgrafijo in dispraksijo, saj z aktivacijo spretnosti pomembnih za opismenjevanje, lažje in učinkovitejše kompenzirajo svoje primanjkljaje, aktivirajo svoje primarne potenciale ter se uravnoteženo razvijajo.
  • Multisenzorna učna izkušnja izboljšuje učno motivacijo in spodbuja razvoj pozitivne samopodobe.

 

Za več informacij kliknite na povezavo: Lesena ležeča osmica

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje - moja moč