Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja za otroka z disgrafijo

Otrok z razvojno disgrafijo potrebuje v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja nakatere prilagoditve, ki razumevajo njegove posebne potrebe ter omogočajo, da kljub motnji, pokaže pridobljeno znanje.

 • Pripravimo povzetke učne snovi ter vprašanja za domače učenje.
 • Znanje preverjamo in ocenjujemo predvsem ustno.
 • Ob preverjanju in ocenjevanju otroka opogumljamo ter mu postavljamo podvprašanja.
 • Pomagamo mu usmerjati ter ohranjati pozornost v nalogi.
 • Vnaprej se dogovorimo za določen obseg učne snovi, ki jo preverjamo ter ocenjujemo.
 • Omogočimo napovedano in dogovorjeno preverjanje in ocenjevanje znanja.
 • Omogočimo podaljšan čas pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja.
 • Omogočimo opravljanje pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh sklopih, posebej ob večjih bolečinah v zapestju, počasnejšem tempu pisanja ali vpadu pozornosti.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v individualni situaciji ali v manjši skupini, posebej ob počasnejšem tempu ali motnji pozornosti.
 • Naloge naj bodo ločene na posameznih listih (separirane), posebej če gre za kombinacijo osnovne motnje s hiperkinetično motnjo.
 • Omogočimo večji razmik med nalogami (dvojni).
 • Ponudimo več nalog z zaprtimi vprašanji ali nalog izbirnega tipa.
 • Prostor za odgovor naj bo večji in strukturiran (povlečemo črte).
 • Preverimo razumevanje kompleksnih navodil ter jih po potrebi dodatno razložimo.
 • Pisni odgovori, ki jih učitelj ne zna razbrati, naj se vrednotijo šele, ko jih preveri tudi ustno.
 • Poudarimo ključne besede v navodilih, uporabimo prilagojen font (večje črke 14pt, ustrezno pisavo: Arial, Tahoma, Verdana, Calibri - posebej, če ima otrok tudi disleksijo).
 • Pri preverjanju in ocenjevanju znanja omogočimo uporabo prenosnega računalnika.

 


dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje - moja moč