Pomoč otrokom z disleksijo in disgrafijo

Aktivnosti iz Montessori pedagogike

Predstavili bomo nekaj aktivnosti iz praktičnega življenja, ki jih lahko izvajate doma s pripomočki, ki jih sami pripravite. Aktivnosti usposabljajo otroke, da skrbijo zase, za druge, za svojo okolico, ob tem razvijajo šolske spretnosti in sledijo svojim razvojnim potrebam. Lahko jih izvajate z otrokom starim od 2 let naprej. Zanimivo je opazovati že zelo majhne otroke, ki z vso resnostjo in zatopljenostjo pripravijo mizo za obed, oblikujejo šopek za v vazo ali pobrišejo tla. Kljub temu, da so vezane na vsakodnevno praktično življenje, pomembno vplivajo na razvoj predspretnosti branja in pisanja. Razvijajo naslednja področja: gibalni ritem, smer pisanja od leve proti desni strani, kontrolo telesa, vidno-motorično koordinacijo, vidno sledenje, koncentracijo, samokontrolo, estetski občutek ter taktilno občutljivost, ki je pomembna v razvoju fine in grafomotorike.

Prikaz hoje po črtiHoja po črti
Hoja po črti je vaja ravnotežja, ki jo otroci pogosto samodejno izvajajo, ko hodijo zunaj po črtah, robnikih, betonskih ograjah in zidovih. Za otroka je natančna hoja po črti zahtevna, zato jo vadimo in otroka spodbujamo k nji. Doma narišemo krog ali elipso s kredo na tla ali nalepimo črto iz samolepilnega papirja ali pa prilepimo vrv na tla. Otrok hodi tiho po črti. Če je otrok več, potem hodijo eden za drugim. Vajo otežimo tako, da otrok nosi zastavico v roki ali kozarec poln vode ali zvonček, ki ne sme zazvoniti ali pa knjigo na glavi. Tako se uči ravnotežja, postane pozoren na svoje gibanje, vzpostavlja koordinacijo telesa, kontrolo velike motorike ter stik s samim seboj. Ob koncu vaje se otrok usede, si odpočije, zapre oči in je tiho.Prikaz vaje tišineVaja tišine
Vaja pomaga otroku odkrivati svoje notranje življenje, vzpostavlja fokusirano pozornost, pripravlja na opazovanje in razvija samokontrolo. Vajo izvajamo postopoma, saj na začetku otrok ne zmore sedeti dalj časa pri miru. Lahko prižgemo svečo, ki jo opazuje. Pomembno je, da tudi v kratkem času otrok doživi izkušnjo tišine, ki ga samodejno notranje bogati.
Prikaz zajemanja z žlicoZajemanje z žlico
Na pladenj pripravimo dve enaki stekleni skodelici, ena naj bo napolnjena s fižolom ali rižem, druga prazna in žlico (lahko je kuhalnica, manjša ali večja žlica ali majhna zajemalka). Otrok postavi pladenj predse na mizico. Polna skodelica je na njegovi levi strani. Otrok prenaša fižol ali riž iz polne v prazno skodelico, dokler ne konča. Ob koncu vaje pospravi pladenj na svoje mesto. Pri vaji utrjuje smer pisanja, branja, razvija koordinacijo med očesom in roko, se uči kontrole gibov in natančnosti, opazuje in presoja količine, se uči zaporedja gibov in doživlja ritmičnost gibanja rok in sinhroniziranega gibanja oči (predpogoj za dobro branje in pisanje).


Prikaz vaje pretresanjaPretresanje in prelivanje
Na pladenj pripravimo vrč z vodo in več kozarcev, krpico ali vrč z rižem ali koruznim zdrobom ter prazen vrč enake velikosti in oblike. Otrok postavi pladenj predse na mizico tako,da je vrč na desni strani. Vodo iz vrča naliva v kozarce tako, da z levo roko podpira vrč pod kljunčkom.  Ko nalije vso vodo, s krpico pobriše kapljice. V drugem primeru otrok pretresa riž ali koruzni zdrob iz enega vrča v drugega. Ob koncu vaje pospravi pladenj na svoje mesto. Pri vaji sprošča roko in komolec, se pripravlja na pisanje, razvija fokusirano pozornost, vidno motorično koordinacijo, vidno sledenje, opazuje in presoja količine ter utrjuje smer branja in pisanja. Če preliva in pretresa iz desne proti levi in obratno, razvija obe roki ter posledično obe možganski hemisferi ter aktivira vse možganske predele sočasno.


Prikaz nege cvetjaNega cvetja
Pripravimo vrč s svežimi rožami, škarje, vazo, krpo, posodo za odpadke in polivinil. Otrok vzame rože iz vrča ter jih razporedi na polivinil. Dolžino rož pomeri v vazi ter jih po potrebi skrajša. Rože razporedi v vazo. Pospravi odpadke in polivinil, si umije roki ter poišče primerno mesto za vazo. Otrok razvija fino-motorične spretnosti, prostorsko orientacijo, estetski čut, se uči aranžiranja in skrbi za okolje.Razvoj taktilne (tipne) občutljivosti
Pripravimo rutico s katero otroku pokrijemo oči, krpice različnih debelin in različnih tekstur (po dve enaki), različne gumbe, lesene ali keramične ploščice, različne majhne predmete, lahko tudi vrečko za predmete. Otrok s pokritimi očmi išče pare krpic ali pare gumbov ali pare ploščic ali majhnih predmetov. S tipom ugotavlja ali sta dve krpici, ploščici, gumba enaka ali ne. Ko najde par, ga položi na rob mize. Potem poišče vse pare do konca. Na koncu sname rutico in preveri ali so pari pravilni. Pri naslednji vaji otrok s pokritimi očmi vleče iz vrečke posamezne predmete ter s tipom išče pare. S tipom ugotavlja kateri predmet ima v roki ter ga opisuje (je majhen, gladek, narejen iz lesa...) ter poimenuje. Na koncu sname rutico ter preveri. Otrok razvija taktilno občutljivost, ki je pomemben element grafomotoričnih spretnosti, aktivira obe možganski hemisferi ter razvija fino-motorične spretnosti.

Razvoj taktilne občutljivosti (krpice) Razvoj taktilne občutljivosti (gumbi) Razvoj taktilne občutljivosti (deščice) Razvoj taktilne občutljivosti (ploščice)

Otroci ki v miru, notranji svobodi in skladno s svojim notranjim načrtom opravljajo dejavnosti doma, v vrtcu, pri pouku ali v naravi, lažje izgrajujejo pozitivno samopodobo, se ustrezno pripravljajo na proces branja in pisanja in so zadovoljni in uspešnejši kasneje v življenju.

dr. Tanja Černe, prof. defektologije, z diplomo iz Spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike

moje znanje - moja moč