Kdo je bila Maria Montessori?

"Otrok svoje okolje vsrkava, iz njega (vse) pobira in ga v sebi uteleša. Otrok je s svojimi neomejenimi sposobnostmi ne samo stvaritelj, ampak tudi tisti, ki človeštvo preobrazi." Maria Montessori


Fotografija Marije Montessori

Maria Montessori je bila rojena leta 1870 v Chiaravalleju v Italiji. Študirala je matematiko. Kot prva ženska v Italiji je doštudirala medicino. Zdravila je duševne bolnike ter otroke z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili do tedaj zaprti v ustanovah ter bolj ali manj prepuščeni samim sebi. V tedanjih šolah je vladalo temačno, dolgočasno, strogo ozračje, s katerim se ni mogla strinjati. Zato je ustanovila Hišo otrok ter v njej ponudila drugačen način izobraževanja. Z namenom, da dopolni svoje znanje ter spozna skrivnosti otroštva, se je vpisala na študij pedagogike, psihologije in antropologije. Postala je profesorica antropologije. Z velikim žarom in uspehom je predavala po Evropi, v Združenih državah Amerike ter v Indiji, kjer je bila v vojnem ujetništvu. Med drugo svetovno vojno so namreč fašisti zažigali njene knjige in zapirali vrtce in šole. Po vojni se je začela obnova njenih šol in odpiranje novih institucij. Metoda je postala priznana kot učna metoda v državnih šolah. Maria Montessori je bila večkrat predlagana za Nobelovo nagrado za mir. S svojim delom je vplivala na tedanji in sedanji vzgojno-izobraževalni sistem po vsem svetu (npr. uporaba otrokom prilagojenega pohištva v vrtcih in šolah, učenje s pomočjo raziskovanja, učenje v zanimivem in vznemirljivem okolju, učenje v sproščenem ozračju, zaupanje v otrokov razvoj…).  Umrla je leta 1952 na Nizozemskem.

Fotografija je iz Wikipedije-proste encikopedije


Tanja Černe, prof. defektologije, z diplomo Spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike

moje znanje - moja moč