Preferenčni zaznavni kanali pri učenju

Vsak človek uporablja prevladujoč (preferenčni) kanal sprejemanja, obdelovanja in povezovanja informacij iz zunanjega v notranji zaznavni sistem. Glede na prevladujoč način ločimo tri glavne tipe (stile). Poleg prevladujočega, ima posameznik še ostale preferenčne kanale. Otroci se v  obdobju do 8. leta učijo z vsemi čutili (multisenzorno). Od 8. do 14. leta se učijo pretežno avditivno, kasneje pa vizualno. Pomembno je, da odrasli razvijamo vse zaznavne in oddajne kanale ter jih vključujemo v vzgojo in učenje. Otroka učimo, da uporablja svoj preferenčni učni kanal, ki omogoča hitrejše in učinkoviteljše učenje in zapomnitev učne snovi ter spodbuja občutek zadovoljstva ob učenju.

Oseba z vizualnim učnim stilom:

 • uporablja besede, ki označujejo barve in vidne vtise (vidim, lepo, slikovito),
 • je organizirana sistematična,
 • mirna, premišljena, zapomni si slikovno gradivo, podobe,
 • težko sledi ustnim navodilom,
 • raje bere sama, kot da posluša,
 • barva usklajenost ji je zelo pomembna,
 • piše izpiske, miselne vzorce, uporablja barvne oznake v zapiskih.


 
Oseba z avditivnim učnim stilom:

 • uporablja besede, ki opisujejo govor, odgovarjanje (slišim, glasno, tiho...),
 • ob predavanjih, razpravah in govorih si veliko zapomni,
 • govori sama s seboj, uporablja notranji dialog,
 • govori ritmično,
 • pri učenju potrebuje mir,
 • dobro posnema ton, barvo in melodijo glasu,
 • pri učenju se pogovarja, dela v dvojicah, predebatira učno snov,
 • učno snov si zapomni po sekvencah.


Oseba s kinestetičnim učnim stilom:

 • uporablja besede, ki opisujejo občutke (čutim, imam izkušnjo...),
 • rada se dotika ljudi ter stoji blizu njih,
 • veliko se giblje, tudi pri učenju,
 • učno snov pomni med hojo,
 • uči se z eksperimentiranjem ter lastno izkušnjo,
 • govori počasi,
 • pomembnejši ji je občutek, kot videz.
 • rada ima učne predmete, ki so „dinamični“.

 

Tanja Černe, prof. defektologije

NLP Master Coach, Learning Coach, NLP Trenerka

moje znanje - moja moč